Strony internetowe po angielsku

strony internetowe
strony internetowe

W dzisiejszych czasach internet jest medium używanym na całym świecie do bardzo wielu celów. Internet prowadzi do wzmożenia trendu globalizacji, natomiast globalizacja prowadzi do dalszej popularyzacji internetu. Jest to wzajemna zależność. Jako przykład można podać utrzymywanie kontaktu z ludźmi: Dzięki internetowi można skontaktować się z ludźmi na drugim końcu świata. Dalej, globalizacja prowadzi do tego, że można w przestrzeni internetowej znaleźć strony www w bardzo wielu językach. Do języka najczęściej stosowanego, z oczywistych względów, należy język angielski, który jest językiem urzędowym w największej liczbie krajów świata.

Strony internetowe po angielsku mogą należeć do kilku głównych rodzajów firm i instytucji. Po pierwsze są to instytucje publiczne krajów anglojęzycznych. Mając na względzie, że dotyczy to wszystkich krajów anglojęzycznych, tzn. Wielkiej Brytanii, Irlandii, Stanów Zjednoczonych, Kanady, Australii, Nowej Zelandii, a także szeregu krajów afrykańskich, dla których angielski jest jednym z języków urzędowych, nie można się dziwić wielości tych stron.

Kolejnym wariantem jest sytuacja, w której strony internetowe po angielsku są prowadzone przez organizacje międzynarodowe. Podstawą jest tutaj sytuacja, w której każdy może wybrać, w jakim języku chce się czytać daną stronę. Do wyboru są przeważnie języki wszystkich państw członkowskich danej organizacji międzynarodowej. Jako przykład podać można Unię Europejską. Strona główna UE jest prowadzona w języku angielskim, ale także we wszystkich innych językach państw członkowskich, co ma oczywiście na celu ułatwienie korzystania z nich przez wszystkich użytkowników, bez względu na to, z którego kraju pochodzą.

strony internetowe angielskie należą do najliczniejszych na świecie także dlatego, że wiele firm prywatnych, działających globalnie, posługuje się tym językiem jako podstawowym, nawet jeśli nie pochodzą z kraju anglojęzycznego. I choć popularyzacja tego języka nie jest konieczna, nadal postępuje. Wszak bardzo wiele określeń dotyczących internetu (z samym słowem „internet” włącznie) pochodzi z języka angielskiego i przyjęło się w językach innych państw.